Federar-se té una sèrie d’avantatges tant pel Club a través del qual es tramita com per la mateixa Federació que regula l’esport donat que hi ha una sèrie d’ajuts oficials que depenen del nombre de practicants. En darrera instància, la mateixa regulació de l’esport que realitza la federació no deixa de ser l’expressió dels mateixos esportistes federats.

A efectes personals, l’avantatge més directe és que la fitxa federativa inclou una assegurança que permet estalviar-se l’assegurança obligatòria que cal subscriure en qualsevol esdeveniment esportiu, en aquest cas aquells que quedin a l’empara de la FCOC (Federació de Curses d’Orientació de Catalunya). D’altra banda, per participar en les decisions de la FCOC cal estar federat.

La participació en curses de lliga espanyola requereix Carnet Federatiu FEDO ( Federació espanyola de curses d’orientació).

Resumint, és bò federar-se i surt a compte si es fan entre 5 i 7 curses l’any (segons la categoria). I d’altra banda, per federar-se cal estar adscrit a un Club afiliat a la FCOC, com ara el nostre.

Les quotes federatives pel 2023 estan establertes per la fcoc.

Al següent enllaç trobereu informació complerta : LLICÈNCIA FEDERATIVA 2023