CLUB ORIENTACIÓ CATALUNYA
Marc Aureli, 4 Pral. 1ra. A
08006 BARCELONA
Tel. +34 672450126
e-mail: club@clubcoc.cat
web: http://www.clubcoc.cat
NIF  G59943829
Compte corrent/IBAN: ES61 2100 3011 3022 0031 0986

Presidenta: Begonya Almor(president@clubcoc.cat)
Secretari: Josep Mª Palau (secretari@clubcoc.cat)
Tresorer: Alba Llobet (tresorer@clubcoc.cat)
Director tècnic: Carles Loré
Vocal: Jaume Miralles
Vocal material: Arcadi Ginesta

Tots els membres de la junta:  junta@clubcoc.cat

Inscripcions lliga espanyola: Carme Cristofol (inscripcions@clubcoc.cat)
Sportident: Ramon Illa
Web: webmaster@clubcoc.cat