CLUB ORIENTACIÓ CATALUNYA
Tenor Masini, 93 E 5to A
08028 BARCELONA
Tel. +34 672450126
e-mail: club@clubcoc.cat
web: http://www.clubcoc.cat
NIF  G59943829

President: Albert Daví (president@clubcoc.cat)
Secretaria: Miriam Sendra
Tresorera: Alba Llobet
Director tècnic: Carles Loré